Żydzi zmieniali nazwiska, nie byli lojalni, a w polskim rządzie było ich tak wielu, że zakazywano im wyjazdów! Raport CIA, który nie pozostawia żadnych wątpliwości

W sieci pojawił się raport Central Intelligence Agency (CIA), z którego jasno wynika, jaką rolę Żydzi spełniali w Polsce w latach 50-tych.

Według raportu największe skupiska Żydów w Polsce znajdowały się we Wrocławiu, Łodzi i Warszawie, a na Dolnym Śląsku w Wałbrzychu oraz Dzierżonowie. Raport potwierdza, że wielu z nich zmieniło nazwiska. Ofi­cjal­nie zmia­nę na­zwisk umoż­li­wiał de­kret z dnia 10 li­sto­pa­da 1945 ro­ku o zmia­nie i usta­la­niu imion i na­zwisk. Ar­ty­kuł 18 te­go de­kre­tu brzmiał: „Dla osób, któ­re przy­bra­ły in­ne imię lub na­zwi­sko w cza­sie peł­nie­nia służ­by w Woj­sku Pol­skim w okre­sie od dnia 1 wrze­śnia 1939 r. do dnia 9 ma­ja 1945 r., do uzna­nia zmia­ny imie­nia lub na­zwi­ska za praw­nie wystarczają­ce jest za­świad­cze­nie o zmia­nie wy­da­ne przez Mi­ni­ster­stwo Obro­ny Na­ro­do­wej”. Metoda Stalina była doskonale przemyślana. Wmówić polskiemu narodowi, że to Polacy partycypują w budowaniu komunizmu.

Żydów w polskim rządzie było tak wielu, że nie zezwalano im na wyjazd do Palestyny, bo nie byłoby ich kim zastąpić.
– Są wierni władzy komunistycznej, bo broni ich interesów jako mniejszości – czytamy w ujawnionej właśnie części raportu.

Raport CIA nie pozostawia również żadnych złudzeń na temat braku lojalności Żydów wobec Polski. Coś czego doświadczamy od samego początku obecności Żydów na polskiej ziemi.

– Co więcej, nie-komunistyczni Żydzi są uważani za bardziej lojalnych wobec władzy niż nie-komunistyczni Polacy. Lojalność bierze się z ich bardzo słabej pozycji jako mniejszość w Polsce czytamy w raporcie.

PRZECZYTAJCIE RAPORT (KLIK)

Tak było w latach 50-tych XX wieku. Jednak czy po tych kilkudziesięciu latach, problem żydowski w Polsce nie nabrał jeszcze większych rozmiarów?

Dodaj do zakładek Link.

58 odpowiedzi na „Żydzi zmieniali nazwiska, nie byli lojalni, a w polskim rządzie było ich tak wielu, że zakazywano im wyjazdów! Raport CIA, który nie pozostawia żadnych wątpliwości

 1. Polskaw.pl mówi:

  KANLIE #1

  Jak to nie dobrze, kiedy człowiek przechodzi na emeryturę, wtedy ma trochę czasu, potrafi czytać i pisać. Wtedy dowiaduje się, że nie wszystko mu wolno mówić, czy pisać, bo są paragrafy, które zakazują takich przypadków. Wywnioskowałem z tego, że Polak Żydowi nie może nic powiedzieć, natomiast Żyd, może opluwać Polaka, kiedy chce i jak chce. Nie ma przeszkód. Mało tego, premierzy Polski i Prezydenci, zachęcają Żydów na całym świecie do opluwania Polaków. Pod tym względem za komuny było lepiej! Dzisiaj jak kanalia Żydowska Gross napisała książkę „Strach”, to zamiast protestu władz, pan premier Tusk w programie II TVP ( Też Żydowski), zapytany przez Tomasza Lisa o tą książkę, powiedział „każdemu wolno pisać, co chce”. Zgodnie z tym piszę, że czytałem gdzieś, że Donald Tusk, tak jak i bracia Kaczyńscy, są potomkami Żydowskimi. Dalej Lech Wałęsa (Lejba Kohen), były premier Mazowiecki (Icek Dikman), były prezydent Kwaśniewski ( Izaak Stollcman ), też byli Żydami. Kto jeszcze się ukrywa pod Polskimi nazwiskami będąc Żydem.

  Jedynym prawdziwym Polakiem jest Władysław Bartoszewski! Przepraszam bardzo, profesor Bartoszewski, który mimo to, że jest przechrzczony, to jeszcze jest kanalią Żydowską nad kanaliami. Zatrudniony przez rodaka Tuska na stanowisku „Podsekretarza stanu do spraw Żydów” w MSZ, robi co chce. Mając wykształcenie średnie (wątpliwe), został profesorem (bez dyplomu). Dzisiaj wszystko jest Żydowskie, TVN, Polsat, TVP, a szczególnie program II. Tam nadaje się Żydowskie filmy jak np.: „Klan” i „Złotopolscy”. Wszystkie filmy historyczne są poobsadzane w głównych rolach przez Żydów np.: „Faraon”, „Potop”, „Ogniem i mieczem”, ”Chłopi” ( rola główna), „Popioły” (rola główna), i.t.d.

  Nawet nasze najlepsze komedie Pana Chęcińskiego.

  To jest tylko kawałek moich rozważań, które doprowadziły mnie do jednego wniosku, a mianowicie:

  1). Holokaustu w czasie drugiej wojny światowej nie było. Żydzi sami stworzyli holokaust, grając w ten sposób na uczuciach ludzkich i mieli rację, bo wszyscy ich żałują.

  Prawdziwym przykładem był pan Bartoszewski, który z wyglądu dostał się do obozu w Oświęcimiu jako Żyd, z którego został zwolniony, bo przez pomyłkę nie został obrzezany. Rabinowi omsknął się skalpel!

  2). Wszyscy Żydzi z całej Europy uparli się na biedną Polskę, a niektórzy traktują ją, jako ziemia obiecana. Przykładem również jest pan Bartoszewski, który ma rozdarte serce. On okupuje Polskę, a jego syn Izrael.

  3). Polskie władze Żydowskie, jeżdżą po wytyczne do Izraela. Przykładem tego są nasze wojska w Iraku i w Afganistanie. To również uzgodnili ze swoim rodakiem Buschem. Polscy żołnierze mogą ginąć w imię gwiazdy Dawida.

  4). Przed wojną 1939 roku Polskie były ulice a Żydowskie kamienice. Dzisiaj jest inaczej. Dzisiaj jest wszystko Żydowskie, nawet prawo. To też mają dzięki Hitlerowi! Dojdzie jeszcze do tego, że Hitlerowi Żydzi będą stawiać pomniki.

  Na zakończenie muszę powiedzieć, że chciałem w Internecie poszukać dobre zdanie o Żydach, niestety nie znalazłem. Dla tego muszę stwierdzić, że Żydzi to jest coś gorszego na kuli ziemskiej, niż gangrena na ranie. Niech pan premier i prezydent zakonotują sobie to, że Żyd, choćby nawet dostał wścieklizny, to nigdy nie będzie Polakiem.

  Dziwny jest ten świat. Czytam w Internecie felieton profesora z Afryki Południowej, o „Kubie rozpruwaczu”, który przed wojną grasował i mordował bezbronne kobiety w Londynie i zanim doczytałem do połowy, pomyślałem sobie, że musiał to być Żyd. I doczekałem się. Pod koniec felietonu dowiaduję się, że faktycznie był to Żyd i w dodatku z Kielc. Utwierdza mnie to w przekonaniu, że rzeczywiście jestem genetycznie uczulony na Żydów.

  Przekleństwo podobieństw i skojarzeń. Gdy usłyszałem w telewizji i zobaczyłem człowieka, który w Austrii, przez trzydzieści lat przetrzymywał w piwnicy własną córkę, pomyślałem sobie, że jest bardzo podobny do pana Macierewicza, a szczególnie oczy. Potem przeczytałem w gazecie, że ten pan jest Żydem, pomyślałem sobie, że podobizna do pana Macierewicza jest nie możliwa. Przecież pan Macierewicz jest Polakiem.

  Dalej usłyszałem o tym, że weryfikacja Narodu Polskiego, dotyczy tylko ludzi zmuszonych do donoszenia przez ubowców, którzy byli Żydami. A ubowcy Żydzi nie mogą być ścigani. Przypomniał mi się jeden Żyd, który nazywał się po Polsku Różański, którego tak mile wspomina chluba i historia naszego lotnictwa, Pan Generał Skalski. O nim się teraz nie pisze, ani się nie wspomina, bo historię Polski przerabiają Żydzi.

  Historycy Żydowscy czasami sami naprowadzają człowieka na ślad kłamstwa. Pisali kiedyś w komunie, że NKWD to byli sami Żydzi, bo Żyd potrafi mordować bezbronnych. Dla tego skojarzyłem z tym faktem morderstwa polskich oficerów na Ukrainie. Nie tak dawno czytam w gazecie, a tam wymieniają żydów, którzy mordowali kwiat Polskich Oficerów.

  W pewnym towarzystwie, ja zawsze nadaje tok rozmowy o Żydach ( bo jestem genetycznie uczulony na Żydów i z tego jestem dumny) jedna pani spojrzała na mnie, a ja zauważyłem w jej oczach łzy. Zapytałem tyko. Powiedziałem coś niewłaściwego? Pomyślałem sobie, może to Żydówka. Jednak nie. Ja się nie mylę z w/w powodów. Po chwili pani ta mówi, że na kresach w 1939 roku mieli niewielki majątek. Jak to podczas wojny, zjechała się cała rodzina, bo okolica była spokojna. Wtedy przyjechało NKWD, a Żydzi pokazywali. To burżuj! To burżuj! To burżuj! Rodacy wtedy w rosyjskich mundurach strzelali każdemu w czoło. Płakała, że nie można było jej utulić.

  Naliboki, to miejscowość niedaleko Nowogródka, od którego wzięła się nazwa puszczy, Puszcza Nalibocka. W okresie wojny czterej bracia Żydzi utworzyli w środku puszczy enklawę, w której przebywało około 1400 Żydów. Pewnego dnia przyszli w nocy i spalili całe osiedle, oraz rozstrzelali sto dwadzieścia osiem osób, w tym czworo kobiet i kilkoro dzieci. Chciałem opisać tyko jeden barbarzyński przypadek. Na podwórek pewnego gospodarstwa weszło kilku bandytów Żydowskich, między którymi była Żydowska baba, trochę podobna do Goldy Meir. Gospodarz miał dwóch synów. Nagle z bandy słychać głos, że ma na podwórko wyjść starszy syn. Chłopiec wyszedł, miał szesnaście lat. Pół kroku przed bandę wyszła Żydówka, podniosła karabin do twarzy i padł strzał. Chłopiec zanim upadł to matka jego widziała, jak po strzale odleciała mu prawa ręka z łopatką. Żydówka strzeliła ze specjalnej kuli, którą Niemcy nazywali „Dum-Dum”. Tylko splunąć! Kanalia!

  W okresie „ Operacji Wisła”, z Ukrainy wiele rodzin przybyło na ziemie odzyskane. Z ich opowiadań dowiedziałem się, że na Ukrainie przed wojną i po wojnie chodziły bandy ukraińskie i mordowali Polskie rodziny a nawet całe wsie. Z ciekawości wrodzonej wypytywałem o szczegóły, więc opowiadali. Wszyscy byli czarni, z czarnymi długimi brodami, czarne oczy. W tym momencie zamyśliłem się. Kiedy szedłem do stawki wojskowej, to wpuszczano nas po pięciu. Jedyny tylko ja miałem narodowość polską i obywatelstwo polskie. Pozostali mieli narodowość Ukraińską. Jednak nie o to chodzi. Chodzi o to, że każdy był jasnym blondynem i miał niebieskie oczy. Z tego wniosek, że to byli Żydzi.

  Atak Alkaidy na USA, był sprowokowany przez Izraelski MOSAD. Prowokacja była potrzebna, bo inaczej prezydent USA Georgie Busch, nie ma powodu atakować Iraku i Afganistanu. Izraelici wiedzieli nawet, o której godzinie, samoloty uderzą w budynki. Przecież musieli zarobić na filmach. Kanalie. Prawdopodobnie wszystko się działo za zgodą prezydenta Bucha, aby narodowi Amerykańskiemu zamydlić oczy, że to Żydzi boją się Alkaidy.

  Wydaje mi się, że należy sprowadzać Palestyńczyków do Polski, aby pomogli nam Polakom walczyć z gangreną Żydowską.

  Czytam dalej w gazecie, że poseł Gowin proponuje, aby obok krzyża w Sali sejmowej, powiesić gwiazdę Dawida. Najpierw pozbawili laskę marszałkowską Orła Polskiego w Koronie, gdzie przez wieki był symbolem Polskości. Już mamy gwiazdę Dawida, na pomniku wywiezionych Polaków na Syberię, przez Rosyjskich Żydów. Pozbyliśmy się „Zbornego Sulinowa”, to w zamian otrzymaliśmy Żydowskie miasto „Oświęcim”. Kto się na taką zamianę zgodził?

  Miałem nadzieję, że LPR ujmie się za Polakami, jednak pomyliłem się. Wszyscy Polacy, którzy idą do sejmu, patrzą, aby się nałapać pieniędzy. Nie obchodzą ich losy Narodu Polskiego, który w dalszym ciągu jęczy w niewoli Żydowskiej. Dzisiaj Polonia zagraniczna składa się tylko z Żydów.

  Nasze władze, czy to premier, czy prezydent, taką nawiązali łączność z Polonią, że Polacy wstydzą się przyznać do Polskości i profesorowie i studenci w USA.

  Dla zamydlenia oczu Polaków, wznawia się proces Wojciecha Jaruzelskiego, że zginęło kilku Górników. Jest to proces bardzo ważny, ale nie najważniejszy. Gen.Jaruzelski powinien być sądzony za to, że w referendum, w czasie stanu wojennego, nie pozwolił Polakom odpowiedzieć na jedno pytanie w referendum: „ Czy chcesz przejść z niewoli Sowieckiej do niewoli Żydowskiej”.

  To też jest prawda! Na święto „Jom Kippur” jest potrzebna świeża ludzka krew, do wypieku mac, oczywiście musi pochodzić z morderstwa. Tak nakazał im ich bóg z rogami, który również wybrał ich do piekła. Dla tego są narodem wybranym. Nakazał im robić obrzezanie! Obrzezanie jest wskazane dla lepszego współżycia z mężczyznami! Skórka nie przeszkadza!

  Jeśli ktoś, kto nie zna historii Pana Jezusa, to jak zobaczy, że w Polsce są takie nazwiska jak, Piłat, Annasz, Kajfasz, Herod, Barabasz, i.t.d. Pomyśli sobie i słusznie, że Polacy ukrzyżowali Pana Jezusa.

  Myślę sobie, że pozbywanie się Żydów powinniśmy zacząć od Episkopatu Polski i to od biskupów. Największą niegodziwością jest obsadzenie pierwszej stolicy Polski, Gniezna, przez Żyda, na stanowisku biskupa głównego i pomocniczego!

  Jeśli nie pozbędziecie się Żydów z Kościoła Polskiego, to już w krótkim czasie będziecie dawać śluby pedałom i lizibijkom.

  • piotr bein mówi:

   Holokaust to zagłada ponad 20 grup, Żydzi nie byli najliczniejszą ani wyjątkową grupą zgładzoną w Szoa przez swych bratobójców z żydobanksterii i syjonistów III Rzeszy. Najbardziej ucierpieli Słowianie: dzies. mln Rosjan, Polaków, Serbów…
   Zawężajac żydłacko termin Holokaust bezcześcisz pamięć ofiar, zakłamujesz historię.
   https://piotrbein.wordpress.com/2011/08/05/rewizjonizm-odwracanie-rol-i-restytucje-kazus-polsko-zydowski/
   https://piotrbein.wordpress.com/2010/04/22/judeocentrycy-i-masowe-zbrodnie/

   • Maria mówi:

    Oczywiste dla wszystkich świadomych, że holokaust to niewielki fragment narodowości żydowskiej. Jak niewielkiej potwierdza to ilość wręcz masowość aktualnie przyznających się wręcz bezczelnie żydów. Fakt, że w ostatnich latach zrobili z tego geszeft histeryzując co jest typowe dla żydów nad strasznym losem swoich pobratymców. Ażeby wyeksponować do entej potęgi holocaust wymyślili park sprawiedliwych tuż obok kloca na Anielewicza [Nalewkach] . W tym że parku corocznie mantrują nad „zasłużonymi” wybranymi z czasów holocaustu. Wszelkimi dostępnymi metodami nakręcają swoje opowieści wątpliwej treści. Nie biorąc pod uwagę, że najbardziej ucierpieli Słowianie:10 mln Rosjan, Polaków, Serbów…
    Powtarzając za żydami holocaust to bezczeszczenie pamięci ofiar pomordowanych w czasie wojny, zakłamujesz historię.

   • Słowianin mówi:

    Panie Piotrze! Wiem…nie znamy się, ale ja czytałem wszystko co Pan zamieszczał. A potem Pan mi z nikł z oczu….więc ciesze się niezmiernie że tu Pana odnalazłem i że jest Pan cały i mam nadzieje że zdrowy…;-)

   • Karolina mówi:

    Dokladnie tak jest, jak Pan napisal. Musimy o tym mowic glosno, bo znow klamstwa zastapia prawde.

  • Kesja mówi:

   Kanlie,
   proszę poszukać u profesora Jerzego Roberta Nowaka,obiektywny naukowiec.
   Mówi tez o porządnych żydach.
   Moja mama chwaliła żydów po Wilnem,że bardzo pomagali biednym Polakom.
   Ona miała akurat takie doświadczenie.teść odwrotne.
   Ja trzymam sie biblii,gdzie Pan Jezus mówi o tych,którzy PODAJĄ SIĘ za Zydów a nimi NIE są,bo sa synagoga szatana.
   Sa wiec i prawdziwi i fałszywi,i przyzwoici i dranie.
   na Ukrainie jest sporo starych ,biednych schorowanych,zwykłych ludzi pochodzenia żydowskiego,klepią biede,nie wystarcza na leki.

   http://www.shalomoswiecim.pl/galeria-z-pracy-na-ukrainie.html
   80 zdjęć,domy ruiny w jakich mieszkają,rozmawiałam z ludżmi,którzy jeżdża tam z pomoca.
   Musimy odróżnic synagoge szatana z Biblii,od przecietnych ludzi z tej nacji.
   Zydzi wydali Pana Jezusa,inni w niego uwierzyli.
   Cały wachlarz-jak w zyciu.
   Nienawiśc zawsze zżera nienawidzącego.
   Musimy szukac prawdy ale nie dać sie wpedzic w nienawiśc.

  • Beata mówi:

   Z pewnością nie należy oskarżać całego narodu żydowskiego. Tym niemniej, wśród Żydów jest ogromny odłam istot ludzkich (jak ogromny to odłam, Bóg jeden wie), których Chrystus nazywał synagogą szatana, wężami, plemieniem żmijowym (kainowym, zwróćmy uwagę, że Kain nigdzie nie figuruje jako potomek Adama). To ta grupa ludzi (przebierańców) wiedzie PRAWDZIWĄ ludzkość do zguby. W pierwszej kolejności zaś oczywiście naród żydowski, gdyż Ich mentalność jest kształtowana przez tych właśnie przywódców w fałszywym poczuciu wyższości oraz w nienawiści do innych ludzi, w tym szczególnie do chrześcijan i samego Jezusa Chrystusa.
   Plemię żmijowe to wykonawcy woli szatana, którzy poprzez zindoktrynowany naród (podwykonawców) zwiększają siłę „rażenia” w świecie

  • Obserwator mówi:

   Gdyby wszyscy obywatele polscy Polskiej narodowości mieli taką wiedzę to problem zostałby wyeliminowany. Niech jadą sobie do swojego małego rasistowsko-nazistowskiego kraju zwanego Izraelem a nie rozsiewają nienawiści pomiędzy Polakami.

  • marek mówi:

   Co to znaczy kanalia żydowska? może Pan wytłumaczyć? i jeszcze na marginesie,sa i były kanalie polskie,proszę pana emeryta!!,100% POLAK..

  • Janina mówi:

   Ciekawy materiał – tekst !!!!

  • Genotyp mówi:

   Zaburzenia urojeniowe to zaburzenie psychiczne, które charakteryzuje występowanie usystematyzowanych urojeń – chorobliwych, nieuzasadnionych przekonań na dany temat, nieustępujących pod wpływem logicznej argumentacji lub dowodów na ich nieistnienie.
   i tyle w temacie… lecz sie

  • TESS mówi:

   Lecz się chłopie! A potem módl o zdrowie,bo na rozum już,niestety,za późno!!!!!!
   Większego steku bzdur już dawno nie czytałam !!!!!!!!

  • Marysia Mikulska mówi:

   to co Pan podnosi to wiedza odkrywająca jedynie cień tej nacji rodem z piekła, żydzi nie kryją swego rasistowskiego stanowiska zaś ich religia i prawo żydowskie włącznie z doktrynami rozpowszechnianymi już publicznie wypowiedzieli wojnę całemu uczciwemu światu ludzi prawych. A czy Talmud z jego mową nienawiści jest obowiązujący dla żyda ?
   Talmud jest księgą wykorzystywaną do szkolenia rabinów. Menachem Elon, wice-przewodniczący Sądu Najwyższego Izraela, wyjaśnił (2004) skąd pochodzi władza konstytucyjna jego kraju, skoro nie ma napisanej konstytucji: Wszystko co jest w Talmudzie Babilońskim obowiązuje w całym Izraelu. Każde miasto i kraj musi przestrzegać wszystkich zwyczajów, wprowadzać w życie dekrety i wykonywać akty prawne mędrców talmudycznych, gdyż cały naród żydowski zaakceptował wszystko zawarte w Talmudzie. Talmudyczny fundament izraelskiego prawa ogromnie wpływa na izraelską politykę, kontynuację koszmaru dla reszty świata.

  • Tommy mówi:

   Żal mi ludzi którzy pozwalają sobą manipulować. Żydzi na całym świecie byli zabijani, tylko w Polsce znaleźli miejsce gdzie mogli bezpiecznie żyć i pracować, 1000 lat żyliśmy razem żydzi i my Polacy. Jako Polacy jesteśmy winni tego że nie obroniliśmy naszego kraju w czasie II wojny światowej, gdyby nie wojna bylibyśmy równą może większą potęgą gospodarczą jak Niemcy. Zapraszam chasydów do odwiedzania Polski, grobów cadyka i w celu bezpiecznego odwiedzenia ziemi przodków. Zapraszam do Lelowa.

  • Tommy mówi:

   Ale ty jesteś ślepy człowieku, znam kilku Żydów i wszyscy są przyzwoitymi ludżmi.

  • AdamT mówi:

   Panie Polskaw.pl. Proszę pamiętać o zażywaniu tabletek rano i wieczorem!

  • Barbara mówi:

   WOW, czytałam pana wypowiedzi z zapartym tchem. Wiem, ze to wszystko prawda i bardzo cenie pana za odwagę.
   Pozdrawiam.

 2. Rzymski Katolik mówi:

  To jakaś żydowska fałszywka. Jest ich w Polsce ok. 12 milionów. Wystarczy skonfrontować to z ankietą prowadzoną na stronie ppn.org . Wśród oddanych kilkunastu tysięcy głosów przeważa zdecydowanie opinia, że jest ich właśnie tyle. Osobiście uważam, że 12 milionów to liczba i tak zaniżona, gdyż znakomicie się konspirują.

  • piotr bein mówi:

   Rozumujesz na zasadzie: opinia większości jest prawdą. Nic błędniejszego!
   W USA jest parę procent Żydów, a rządzą całym narodem ok. 300 mln. Podobnie w W. Brytanii, Francji, Polin; poparcie krypto-żydów grających patriotów w rządzie i instytucjach państwa, przy wsparciu, opiece i kierowaniu przez globalne żydłactfo ku żydo-banksterskiemu planowi NWO, zapewniają sukces żydłakom w każdej kulturze, religii, cywilizcji pod każdą szer. i dłg. geograficzną.
   Służą im miliony szabas gojów w samym Polin, do tego dodaj więcej milionów użytecznych durni, co kierują się „opinią większości”. Podobnie jest na całym świecie. Wśród żydostwa też, tyle że „antysemitę” współplemieńca nazywają samonienawistnik, a „szabas-goj” to po prostu żydowski kolaborant żydłactfa dla osobistej korzyści (władza, ego, mamona…). Większość Żydów to użyteczni durnie jak u nas: dali się nabrać hasbarze na syjonizm i rzekome zagrożenie od gojów, podczas gdy Szoa i Holokaust w ogóle zgotowało żydłactfo.

 3. piotr bein mówi:

  Żydów w kapeluszach i z pejsami nie obawiam się tak, jak ich współplemieńców zakamuflowanych, udających patriotów narodu, na którym pasożydują i realizują żydałckie plany zniewalania gojów. Do takich należą przedstawiciele najwyższych władz państwowych i instytucji (nie tylko w Polin), wymienieni przez Polskaw.pl. Zwani są krypto-Żydzi. Są obecni w większości religii i kultur świata, w tym chińscy Haka (60 – 80 mln globalnie). W chrześcijańśtwie znani są jako frankiści, w islamie — jako donmeh. Krypto-żydłackim islalmem jest wahabizm, który radykalizuje muzułmanów umiarkowanych. Zradykalizowani właśnie zalewają Zachód, służą żydlactfu w Al Kaidzie, ISIS itd.

 4. Bóg mówi:

  Jebać żydów!

  • siedem mówi:

   Jacku, nie przepuszczaj takich komentarzy jeśli można prosić. To bluźnierstwo.

  • Kesja mówi:

   W nazwie Bóg dużą literą ,a potem wulgaryzm.
   Możemy swoja niechęc wyrażać ostro a niewulgarnie.
   Wulgaryzmy pochodzą od demonów.
   Ludzie egzorcyzmowani straszliwie wulgaryzuja.

 5. Das Boot mówi:

  Kochani Polacy jebać wszystkich pejsatych!

 6. Waldemar Kodur mówi:

  Waldemar Kodur mówi
  Polecam książki Albina Siwaka np. chciałbym dożyć takich dni.
  Do kupienia bezpośrednio od autora.

 7. George mówi:

  Jacek Miedlar szkodzi Polsce i Polakom. Niestety wielu Polakow jest bardzo zle nastawionych do srodowisk zydowskich. Najczesciej sa to ludzie o bardzo niskim poziomie intelektulanym takim jak Jacek Miedlar. Bedzie zlozona na niego skarga w Anti-Defamtion Leage za wszystkie krzywdy, ktore on wyrzadza. Wstyd mi za takich ludzi jak on. Tacy jak on pedzili innych do komor gazowych.

  • Obserwator mówi:

   Rozumiem panie ……baum

  • Jonas mówi:

   Niski poziom intelektualny trzeba mieć aby komentować tendencyjnie coś co nie da się skomentować w paru zdaniach. Po pierwsze obrażenie pan Międlara jako by miał niski poziom intelektualny. Hm… Tego nie da się skomentować, jako, że człowieka o niskim IQ nikt by nawet słuchac nie chciał. Oczywiście, pan JAcek ma swoje tendencyjne poglądy, ale bardzo logiczne i co najważniejsze popiera je konktetnymi faktami. Zna nieźle historię, czym mnie osobiście zawstydza. A jak wiadomo, mądry ten kto z historii a nie z własnych błędów wyciąga wnioski.
   To jedno, obrażenie kogoś okresleniem o niskim IQ i porównanie do nazistów, samo kwalifikuje się do złozenia wniosku do sądu. Jakaż to ironia, uderz w stół, a nożyce się odezwą. No i to okreslenie: „środowiska żydowskie” What the f… is this? To jest to czego nie cierpię: głupota. Jak można w dyskusji operować takimi banalnymi uogólnieniami?
   Jak można wrzucć do jednego worka każdego pod względem wiary i pochodzenia? To jest własnie to co kłóci i jątrzy ludzi. Uogólnianie takimi narodowymi, religijnymi kryteriami ma na celu skłócić. Mądrzy ludzie operują nazwiskami. Bo też i to ludzie , konkretni ludzie stoją za konkretnymi zdarzeniami, nigdy całe nacje i całe narody.
   Jednak nieraz własnie ze względu na tę diabelską narrację, która obecna jest w opanowanych przez filosemicki kapitał mediach wymusza poniekąd kontr reakcję. POnieważ jeśli ktoś w Ciebie strzela to ni eobronisz się skuteczniej niźli tę samą bronią. No i na koniec: Jest coś optymistycznego. Jeśli rzeczywiście Polska rządzona jest przez filosemitów to jednak ich dzieci już nie są takie groźne i musimy zrobić wszystko aby obecni filosemici byli zastepowani przez rodowitych Polaków z narodowymi tradycjami, nie bolszewickimi i hazarskimi. Ta żydowska fala im dalej biegnie tym słabnie, z każdym nastepnym pokoleniem. A jak widzę Młodzi POlacy dzięki Internetowi, dzięki takim ludziom jak Jacek Miedlar są uczeni, że umiłowanie Ojczyzny to nie choroba powodująca wojny. To dzięki umiłowaniu Ojczyzny powstaje tradycja w każdym wymiarze kulturowym. To dzięki temu z przyjemnościa jedziemy do innego kraju na wycieczkę. Aby zobaczyć coś innego. Inaczej gdy nas wymieszają jak by chciały elity NWO to ludzie staną się jak zombi. Nie będą już czynnkiem kulturotwórczym, tylko zostaną sprowadzeni do roli bezmyślnych konsumentów -niewolników.

  • Niewierny mówi:

   Nie pitol bzdur . Zydów do komór pędzili nie Polacy, ale Niemcy i Austrijacy trupimi główkami oraz…kapowie – przeważnie kryminalne elementy zwłaszcza niemieckie. Więc nie sprowadzaj Polaka Międlara ad Hitlerum !
   Jakbyś nie wiedział jeszcze w Sierpniu 39. roku w Oświęcimiu były …polskie koszary wojskowe !!
   Szwaby rozbudowali koszary i zaczęli tam zwozić Polaków, robiąc tam to co teraz jest
   „największą atrakcją turystyczną w Polsce ” dla wielu obcokrajowców, czyli KL Auschwitz.
   { Szwab nie był zdolny wypowiedzieć słowa Oświęcim i przeszwargotał po swojemu
   „Aszwi(e)tz(im) – wyszło gnojom Auschwitz -pisane po germańsku. }
   Przecież Brzęczyszczykiewicz jest ciężko wypowiedzieć – nieprawda ?
   Jak ty chcesz pisać do ADL – jakiejś zagranicznej anty-polskiej organizacji żydowskiej to kim ty qurna jesteś ?

   Poczytaj sobie o anty-polactwie Żydów, którzy żyli nad Dnieprem, Wisłą, Bugiem i Odrą kilkaset lat i jak traktowali Polskę, która im dała możliwośći przeżyć – czemu dali świadectwawe wszelkich powstaniach w XIXw. – na 2mln żydów walczyło ich w powstaniu ok szt 200 ( to o,o1 % , gdy było ich ok 10% w populacji ) -tak skromnie wywdzięczyli się za kilkuset-letnią gościnę w Polsce i Rzeczypospolitey

   http://rodaknet.com/ksiazka_Poza_granica_solidarnosci_ewa_kurek.pdf

 8. Lucipher mówi:

  My name is Lucipher, please take my hand my son.

 9. Olimpijczyk mówi:

  Polacy, rodacy! Czy ktoś wie, jak możemy walczyć z tym żydostwem?

  • Ojciec Wirgiliusz mowi mówi:

   Wezcie wy sie jebnijcie w glowy popierdoleni nacjonalisci.Pochodze z Lubelskiego,ktore bylo totalnie zydowskim wojewodztwem.Wiekszosc moich znajomych ma pochodzenie zydowskie,o jednych wiem a po drugich widze z urody,ja patrzac na swoja gebe tez jestem zydem ale tego nie wiem na 100% bo bylem adoptowany.Nikt z tych ludzi nie spiskuje przeciw swiatu,wiekszosc zapierdala codziennie do roboty jak kazdy czlowiek a nie ktorzy kombinuja,jedni chodza do kosciola inni nie.Sa ludzie i ludzie bez wzgledu na pochodzenie.Trzeba tylko rozroznic syjonistow i zwyklych ludzi zydowskiego pochodzenia,ktorzy maja chuja z tym syjonizmem wspolnego.Nacjonalizm w kazdej postaci jest chorobą psychiczna

   • george mówi:

    Brawo! W koncu zdrowo myslacy czlowiek. Nacjonlaizm to wielkie zlo. Duma narodowa moze sie przedstawiac w kulturze, sztuce czy nawet kuchni. Takie nawolywanie do nienawisci czym zajmuje sie J. Miedlar jest nawolywaniem do wielkiego zla i pokazuje niski intelekt/brak kultury. Dowiedzialem sie o tym czlowieku (J. Miedlar) niedawno i jestem przerazony, ze tacy ludzie istnieja? Czym on sie rozni w swojej doktrynie od na przyklad ISIS? Moze jest skrytym homosekskualista, bo wsrod kleru jest ich duzo i bardzo czesto homofobia istnieje wsrod ludzi, ktorzy sami sie z homoseksualizem kryja. Jacek Miedlar to w sumie tragiczna osoba. Zyje nienawiscia i innych ta nienawiscia karmi. Tragiczny czlowiek.

   • john mówi:

    „Nacjonalizm w kazdej postaci jest chorobą psychiczna”
    Pelna zgoda – wiec lecz sie, bo na 100% jestes chory.

  • john mówi:

   Trzebaa chodzic na wybory i wspierac Polakow.

 10. george mówi:

  Ten antysemita Miedlar jest typowym Polakiem, ktory wyssal anytsemityzm z mlekiem matki. Wstyd dla Polakow, ktorzy sa normalnymi dobrze wychowanymi ludzmi. Ten anytsemita Miedlar musi byc zamkniety do wiezienia.

  • john mówi:

   Aj,jaj,jaj…

  • Łoś mówi:

   Aj Waj!

  • Niewierny mówi:

   Poczytaj sobie o anty-polskości Żydów, którzy żyli nad Dnieprem, Wisłą, Bugiem i Odrą kilkaset lat i jak traktowali Polskę, która im dała możliwości przeżyć i żyć w naszym kraju – czemu i jakie Zydkowie dali świadectwa we wszelkich powstaniach w XIXw. – na 2mln żydów walczyło ich w powstaniu ok szt 200 ( to o,o1 % , gdy było ich ok 10% w populacji ) -tak skromnie wywdzięczyli się za kilkuset-letnią gościnę w Polsce i Rzeczypospolitey.
   No jak w 39′ roku 90% tej nacji , żyjąc w Polsce lat kilkaset …NIE ZNAŁO JĘZYKA POLSKIEGO.
   A że żyli w gettach, to Hitler i szwaby mieli znacznie łatwiej by ich wyłapać

   http://rodaknet.com/ksiazka_Poza_granica_solidarnosci_ewa_kurek.pdf

   Puknij się w czółko swoje – to ty nienawidzisz księdza Międlara, oraz Kościoła Katolickiego w Polsce.
   Anty-Chyście sam pałasz nienawiścią i niczym za Bieruta chciałbyś zamykać do więzień niewygodnych ci ludzi.
   A może do psychuszki? – to takie sowiecko-twoje .

 11. Ojciec Wirgiliusz mowi mówi:

  A jakby tak wam rodowici Polacy sprawdzic geny to pewnie grubo bylibyscie zaskoczeni waszym pochodzeniem.Tyle co sie wojsk przez ten kraj przewinelo…:).Wyluzujcie!!!Nacjonalizm wciaga jak alkohol awiem bo sam bylem antysemita:)

  • Marysia Mikulska mówi:

   O szlachetności Polaków świadczy chociażby fakt , że pomimo, zdrady żydów na początku XX wieku oraz mordów jakich się żydzi powszechnie dopuszczali na Polakach zwłaszcza po wkroczeniu Sowietów ale także po zmasowanym ataku na Polskę w całym świecie w celu zapobieżenia odrodzeniu się Polski – pomimo tego Polacy ratowali jak tylko mogli żydów o ile ci prosili o pomoc – a jak dziękowali parchaci mordercy Polakom ?; w książce „Trwałe ślady” opisałem zdarzenie z miejscowości Mikody. To miejscowość 16 km od . Siedlec. Nadmieniłem jak to przechowywany w młynie Żyd Hirszek, który był żywiony i chroniony i ukrywany przed Niemcami, przez całą wojnę przez polskiego młynarza. Pan Tadeusz teraz potwierdził ten fakt, że po wojnie Żyd Hirszek przyjechał jako ubowiec i zastrzelił osobiście osiem osób – całą rodzinę. Ocalał tylko jeden człowiek, który ukrył się w piecu. Nazywał się Piotrowski.
   Potwierdził też pan Tadeusz fakt odbicia przez polską partyzantkę pięciu młodych Żydów, prowadzonych na śmierć do Janowa. Potwierdził, że odmówili oni oficerowi polskiemu, późniejszemu generałowi, Wacławowi Czyżewskiemu wstąpienie do polskiej partyzantki w Lubelskim, potwierdził że tuż po wojnie przyjechali i wybili dwie polskie rodziny, które ich ukrywały. Dwie rodziny z dziećmi.

  • Niewierny mówi:

   Krew krwią ale jeszcze zależy czy ktoś jest w Partii Polskiej czy w anty-polskiej.
   Zdaje się, że Litwin Jogajło, Węgier Batory, pół-Szwed Zygmunt Waza byli w Partii Polskiej a tacy jak Skorzeny, Berman, Michnik czy von dem Bach-Zalewski w anty-polskiej.
   Te podziały często idą inaczej niż tylko krew ale niedaleko pada jabłko Adamowe od….Szechterowej jabłonki.

   https://www.youtube.com/watch?v=xALd8fDK4Qg

 12. Marysia Mikulska mówi:

  antysemityzm jest zawsze w głowie żyda który dopuścił się łajdactwa, oszustwa lub mordu lub ma taki zamiar i został na tym nakryty, każdego kto to ujawnia i pokazuje palcem takiego Żyda nazywa antysemitą . Antysemityzm obok holokaust i 6 mln to jedno z trzech zaklęć żydowskich służących do grabieży NIE-żydów w istocie nieprawdziwych = bo nie ma żadnego antysemityzmu ponieważ krytyka zbrodniarzy i przestępców jakimi są na ogół Żydzi jest nakazem rozumnego i uczciwego człowieka, nie było też żadnego holokaustu – bo nikt żywcem Żydów masowo nie palił, było natomiast ludobójstwo w szczególności Słowian i daleko potem żydów , natomiast ludobójstwo Żydów w przeważającej mierze odbyło się rękami samych Żydów, i wreszcie magiczna liczba 6 mln powtarzana wielokrotnie i permanentnie już od początku XX wieku chociażby w prasie USA. W całej Europie nawet nie było przed II wojną światową 6 mln Żydów !! Dlatego obecnie każdy uczciwy i rozumny człowiek jest brutalnie i wulgarnie przez Żydów atakowany za ujawnianie tego żydowskiego spisku !!
  Pierwszym antysemitom mniemam był JEZUS CHRYSTUS mówiąc o Żydach w Ewangelii św. Jana
  „Wy jesteście z waszego ojca, Diabła, i chcecie spełniać pragnienia waszego ojca. Ten był zabójcą, gdy rozpoczął, i nie stał mocno w prawdzie, ponieważ prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, mówi zgodnie z własnym usposobieniem, gdyż jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Autor: Jezus Chrystus
  Źródło: Jn 8, 44

 13. Lokisawangarda mówi:

  Przestałam chodzić do kościoła, bo nie mogę już znieść wpychania mi na siłę Mojżesza i Żydów w kółko i na okrągło. Poczekam, może kościół się zdecyduje, czy mamy czcić Żydów z Mojżeszem na czele, czy Jezusa Chrystusa.
  Poza tym uważam, że kościół w Polsce czci boga przez małe „b”, mówiąc, że to ten „bóg” jest naszym Bogiem Ojcem w Trójcy Jedynym. Mam już tego tego dość. Tak męczę się od kilkudziesięciu lat. Od momentu, gdy do kościoła weszły msze big beatowe, z których jako dziecko uciekałam, bo nie mogłam znieść hałasu. Uważam się za męczennika kascioła rzymsko- katolickiego w Polsce. Pozostaje mi różaniec i osobista, codzienna relacja z Bogiem. Serdecznie pozdrawiam.

 14. meir ezofowicz mówi:

  Mówi sié ze zydzi sá wszystkiemu winni. Ze co tylko zlego wydazy sié na swiecie, to wina zydów. To nieprawda! Bo przeciez sá na swiecie tsunami, trzésienia ziemi, tajfuny, tornada, a z nimi zydzi nie majá napewno nic wspólnego.

  • dorty mówi:

   Oczywiście masz rację.
   Te wszystkie wpisywania powyżej to idiotyzm.
   Każdy kto może korzysta z układów. Żydzi wykorzystali szybciej możliwości.
   Wielu im zazdrości. Nie mam genetycznie nic wspólnego z ta nacje, ale trzeba oddać królowi co królewskie.
   W każdej branży wiodą Żydzi. Niech mi ktoś tu odpowie „why”?

 15. dorty mówi:

  No cóż, Żydzi to mądrzy ludzie.
  Survivals, nachylaja płaszcza jak wiatr wieje. Po prostu mają wyjątkowa zdolność dopasowania się do sytuacji.
  Dokładnie tak samo jak czynią to instynktownie wszystkie gatunki w przyrodzie.
  Tak jak stwierdzili naziści : nie nadają się do pracy fizycznej. Ale dzięki swej inteligencji potrafią czesto wykorzystać
  jako swoje dobre pomysły innych.
  Brawo wy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Moi Drodzy! Jeżeli ktoś chciałby wspomóc finansowo moją działalność publicystyczną i patriotyczną, będę niezmiernie wdzięczny.
Za wszelkie wpłaty serdecznie dziękuję!

Jacek Międlar

PayPal:

PLN:

EUR, USD, GBP


Numery kont do wpłat bezpośrednich >> KUPUJĄC W TYM SKLEPIE WSPIERASZ MOJĄ DZIAŁALNOŚĆ