„Kapłan nienawiści” – ksiądz Władysław Gurgacz. Przejmująca HISTORIA WIELKIEJ POLSKI!

W nagonce medialnej był przedstawiany jako „herszt bandy, herszt szajki złodziei i rzezimieszków”. Był znienawidzony, bo szedł z Ewangelią i dobrym słowem do tych, o których zapomniała hierarchia. Mimo niebezpieczeństwa ze strony komunistycznej władzy, która za odprawianie polowych Mszy świętych oraz współpracę z partyzantami groziła karą śmierci oraz niebezpieczeństwa jakim było wydalenia ze stanu kapłańskiego, ks. Gurgacz nie opuścił będących w potrzebie.

Życie księdza Władysława Gurgacza powinno wprawić w zakłopotanie tych wszystkich – zwłaszcza kapłanów – którzy ponad głoszenie Ewangelii wykluczonym ze społeczeństwa, postawili święty spokój i ciepłe posady. Ksiądz Władysław Gurgacz to doskonały symbol wyjścia na „peryferie wiary” o czym bez pardonu, niczym pusty slogan, powtarzają kościelni książęta. Mimo to, z niewielu polskich ambon ks. Gurgacz jest stawiany za przykład do naśladowania. Dlaczego? Czyżby nie wpisywał się w kanony poprawności politycznej czy jak kto woli „politycznej ustępliwości”, która od lat panuje w polskim Kościele? Czyżby sylwetka ks. Gurgacza była tak niewygodna, bo ten szedł ramię w ramię z „bandytami z lasu” – jak przez lata tłukła nam do głów komunistyczna propaganda? Chyba niestety tak, bo coraz rzadziej z kościelnych ambon słychać głos rozsądku, gdzie nie ma miejsca na kompromisy, ale na jasną, chrystusową, a zarazem patriotyczną wykładnię.

Ofiara za Ojczyznę

Ksiądz Władysław Gurgacz, to symbol kapłańskiej odwagi, męstwa i patriotyzmu. Urodził się w 1914 roku w Jabłonicy, położonej między Brzozowem a Krosnem (obecne woj. podkarpackie). Gdy miał 17 lat wstąpił do Towarzystwa Jezusowego w Starej Wsi. Trzy lata przed przyjęciem święceń kapłańskich w 1942 roku, na Jasnej Górze Gurgacz złożył „Akt całkowitej ofiary” za Ojczyznę w potrzebie. Deklarował wówczas: Przyjm, Panie Jezu Chryste ofiarę, jaką Ci dzisiaj składamy, łącząc ją z Twoją Najświętszą Krzyżową Ofiarą. Za grzechy Ojczyzny mojej: tak za winy narodu całego jako też i jego wodzów przepraszam Cię Panie i błagam zarazem gorąco, byś przyjąć raczył jako zadość uczynienie całkowitą ofiarę z życia mego.

Aktu zawierzenia nigdy nie podeptał. Wiosną 1944 roku, młodego kapłana dopada ciężka choroba. Zmusiło go to do przeprowadzki z Warszawy do Starej Wsi. Można tutaj dopatrywać się działanie Bożej Opatrzności, bo to choroba prawdopodobnie uratowała go przed masakrą, którą jezuitom zgotowali Niemcy w kolegiacie przy Rakowieckiej 2 sierpnia 1944.

Kilka miesięcy później został przeniesiony do Gorlic, gdzie został kapelanem w tamtejszym szpitalu oraz posługiwał Siostrom Służebniczkom. Już wtedy dał się poznać jako kapłan wielkiego serca, zwłaszcza idąc do tych, których wiara podupadła.

Na celowniku

Ks. Gurgacz był bezkompromisowym kaznodzieją. Nie dość, że słynął z wyjątkowej erudycji, to również nie obawiał się krytykować zbrodniczego ustroju komunistycznego, który panoszył się po naszej Ojczyźnie. Tego typu kazania, które początkowo głosił ludności krynickiej, przysporzyły mu zarówno wrogów jak i zwolenników. Świadectwo tego znajdujemy w korespondencji prowadzonej z o. Józefem Pachuckim. W liście z 20 listopada 1947 r. ks. Gurgacz tak relacjonuje zajście, którego omal nie przypłacił życiem: Było to przed kilkoma tygodniami. Gdy wracałem z kościoła, napadł mnie pijany komendant MO z pobliskiej wioski i bez pytania strzelił z pistoletu. Był jednak niewypał. Skoczył i chwycił mnie za gardło. Zaczęły się tarapaty z pijakiem. Puścił mnie i znowu strzelił – ale tym razem niecelnie. Zawiadomiłem milicję. Przepraszano mnie itd. Obiecywano mi nawet przyprowadzić winowajcę do Ochronki i zmusić do publicznego przeproszenia. Stanowczo sobie to wymówiłem. Proszę mu powiedzieć – oznajmiłem komendantowi – że się nie gniewam, z serca mu daruję… niech się tylko więcej nie upija, bo człowiekowi na jego stanowisku nie wolno tego czynić.

Ksiądz Władysław Gurgacz był człowiekiem wyrozumiałym i nie żywił nienawiści do tych, którzy grozili mu śmiercią za to, że publicznie głosi Chrystusa i prawdę. To jeden z wielu wycinków z życiorysu bohaterskiego kapłana, które świadczą o jego niezłomności w walce z komunistycznym systemem.

Wiosną 1948 roku, pod wpływem nacisków ze strony władzy komunistycznej oraz „zniesmaczonej” kazaniami księdza ludności, ks. Gurgacz został przeniesiony do innej parafii. Czym zaszedł za skórę? Chodziło o kazanie, w którym kapłan zdemaskował prawdziwe oblicze władzy ludowej. Od tego momentu kapłan był na celowniku i został określony mianem „buntowniczego” kapłana o kryptonimie „Jezuita”. Polowanie na księdza zostało rozpoczęte.

Polowanie

W obliczu zagrożenia życia ks. Władysław przystąpił do organizacji podziemnej. Nie pytał o zgodę swoje prowincjała, jedynie go poinformował o swojej decyzji. Oddział pod dowództwem Stanisława Pióry „Emira” zbiera się po raz pierwszy 30 maja 1948 roku. Początkowo na wniosek jezuity, przyjmuje nazwę Pierwszy Podhalański Oddział Partyzantów pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Różańca Świętego, a później „Żandarmeria”, będąca militarnym członem Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej. Od tego momentu zaczął się epizod leśnego życia kapłana wyklętego.

Ks. Władysław Gurgacz ze Stanisławem Szajną ps. „Orzeł”, wiosna 1949 r.

Ksiądz Gurgacz pełnił funkcję opiekuna duchowego i wykładowcy, nie zaś – jak kłamała bezpieka – wojskowego dowódcy. Tę rolę sprawował Stanisław Pióro. Na potrzeby konspiracyjne, kapłan przyjął pseudonim „Sem” oraz „Ojciec”. Obok codziennej Eucharystii, każdego dnia prowadził żołnierzom wykłady z historii starożytnej, przedmiotów ścisłych, a także filozofii i teologii. Krótko mówiąc, mimo ciągłego niebezpieczeństwa, jakie na nich czyhało w lesie, ks. Gurgacz prowadził formację u podstaw, gdyż wierzył, że otaczający go żołnierze, to przyszłe elity niepodległej Polski. Wyklęci darzyli kapłana ogromnym szacunkiem. Doceniali, że on jako jeden z niewielu spośród księży był gotowy pełnić posługę na każdym kroku opluwanym żołnierzom. Nawet najzacieklejszy wróg ks. Gurgacza, mjr Stanisław Wałach, naczelnik Wydziału III WUBP w Krakowie, który wydał rozkaz aresztowania jezuity, opisując stosunek żołnierzy do swego kapelana, pisał: „Wierzyli mu i patrzyli w niego jak w tęczę…”. Ksiądz Gurgacz zaprowadził do organizacji PPAN wartości katolickie, o czym świadczy chociażby uroczystość przysięgi, podczas której kandydat na partyzanta składał słowa roty: „Przysięgam na zbawienie mej duszy, że będę wiernym Polakiem i katolikiem, będę walczyć z komunizmem i sumiennie wykonywać będę rozkazy przełożonych. Przysięgam zachować tajemnice organizacji”.

Na śmierć pójdę chętnie”

Oddział Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej (Ks. Gurgacz stoi w środku).

2 lipca 1949 roku, w wyniku nieudanej akcji w Krakowie, ks. Gurgacz został aresztowany przez UB. Postawiono mu zarzuty: przynależność do organizacji antypaństwowej, udział w napadach rabunkowych, zagrabianie mienia państwowego i posiadanie broni. Przyznał się do wszystkiego, ale mimo okrutnych tortur, nie wyjawił tajemnic podziemia niepodległościowego. W sprawie kapłana preparowano zarzuty, ubecja sfingowała proces a reżimowe media pisały o „księdzu na czele bandy” oraz że ksiądz „wykorzystując uczucia religijne członków organizacji, siał nienawiść i podżegał do obalenia ustroju Polski Ludowej”. Zakończenie procesu sądowego stworzyło oskarżonym możliwość wypowiedzenia ostatniego słowa. Ksiądz Gurgacz, korzystając z przysługującego mu prawa, rzekł: Jako kapłan i jako Polak jestem niewinny. Nie żałuję tego, co czyniłem. Moje czyny były zgodne z tym, o czym myślą miliony Polaków, tych Polaków, o których obecnym losie zadecydowały bagnety NKWD. Licząc się z możliwością otrzymania wyroku śmierci, powiedział: Na śmierć pójdę chętnie. Cóż to zresztą jest śmierć?… Wierzę, że każda kropla krwi przelanej zrodzi tysiące przeciwników i obróci się wam na zgubę. Dzielny kapłan nie prosił najeźdźców o łaskę, barbarzyńców o litość. Godnie powiedział: Proszę Wysoki Sąd, by nas, skazanych na śmierć, wyprowadzono na egzekucję razem. 13 sierpnia 1949 roku została odczytana sentencja wyroków. Wśród skazanych na karę śmierci, obok Stefana Balickiego, Stanisława Szajny i Michał Żaka, znalazł się Władysław Gurgacz.

Ostatnie próby złamania

Kapłana przewieziono do aresztu na Montelupich w Krakowie. Został umieszczony w osobnej celi. Okrutnymi torturami nadal próbowano go złamać i zmusić do współpracy oraz napisania prośby o ułaskawienie. Pisać do Bieruta? Do agenta NKWD i prezydenta z sowieckiego nadania? Przecież nie można pisać do kogoś, kogo nie uznaje się za legalnego przywódcę polskiego państwa. Bierut nie jest dla mnie oraz dla Polaków prawomocną władzą, lecz powolnym narzędziem Kremla – mówił ks. Gurgacz. W celu złamania kapłana stosowano także inne próby. Podsyłano do jego celi młodą, urodziwą kobietę, która uwodzicielskim głosem zachęcała go do podpisania prośby o ułaskawienie. Kapłan nie dał się złamać. 14 września 1949, w święto Podwyższenia Krzyża Świętego oraz wigilię Matki Bożej Bolesnej, ks. Władysława Gurgacza, Stanisława Balickiego i Stanisława Szajnę, trzej skazańcy zostali zaprowadzeni na miejsce kaźni. Ich wiara nie ustawała. W drodze śpiewali pieśń „Pod Twoją obronę”. Według relacji świadka dr. Ernesta von Beplego, w momencie wykonywania wyroku, ks. Gurgacz odmówił wiązania sobie oczu i patrzył w twarz komunistycznemu oprawcy. Odwaga i wiara, która biła z oczu kapłana oślepiła zbrodniarza i chybił za pierwszym razem. Drugi strzał był celny i po dostrzeleniu kapłan zmarł.

Co dalej?

Ksiądz Gurgacz był sądzony za patriotyzm, odwagę, miłość do prawdy i Trójjedynego Boga. Był gotowy wypowiedzieć posłuszeństwo swoim przełożonym, jeśli ci zabronią mu stawać w obronie wiary i Ojczyzny. Nie był „bandytą”, ale narodowo-katolickim radykałem, od których obecnie, rękami i nogami odżegnują się wyższe instytucje Kościelne w Polsce.

Władza komunistyczna nienawidziła Gurgacza. Próbowała uderzyć w niego, gdyż wiedziała, że czyniąc to, uderza zarówno w Polskę jak i Kościół. Propaganda pokazywała go jako rzezimieszka, a w rzeczywistości był wybitnym kapłanem i polskim patriotą. Dlaczego zatem o jego sylwetce tak rzadko słyszymy z kościelnych ambon? Czyżby był wyrzutem sumienia dla tych, którzy ponad wszystko umiłowali święty spokój? Dlaczego pozwala się na opluwanie kapłanów, którzy podobnie jak ksiądz Gurgacz, nie przebierając w słowach dobro nazywają dobrem a zło złem? Weźmy to pod rozwagę.

Tagi , , , , .Dodaj do zakładek Link.

22 odpowiedzi na „„Kapłan nienawiści” – ksiądz Władysław Gurgacz. Przejmująca HISTORIA WIELKIEJ POLSKI!

 1. Kesja mówi:

  Pod Twoją obronę uciekamy się święty Boży Zbawicielu.
  Naszymi prosbami racz nie gardzić w potrzebach naszych
  ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać.
  O Panie nasz,Orędowniku nasz,Posredniku nasz,Pocieszycielu nasz
  z Ojcem swoim nas pojednaj
  Ojcu swojemu nas polecaj
  Ojcu swojemu nas oddawaj.

  Piękne i prawdziwe.

 2. Kesja mówi:

  A ty z pewnością znajdziesz ich
  jako najbardziej chciwych tego życia
  spośród wszystkich ludzi
  – nawet bardziej niż bałwochwalcy! –
  Każdy z nich chciałby żyć tysiąc lat.
  Lecz i to nie oddaliłoby ich od kary,
  jeśliby im dane było żyć tak długo.
  Bóg widzi jasno to, co wy czynicie.
  List do Koryntian

 3. marcindePolonia mówi:

  I bardzo dobrze że o tym kapłanie – męczenniku, nie mówią z ambony…
  Ten kapłan miał Miłość do Prawdy? No moim zdaniem miłość do prawdy, przeczy się z teologią trynitarną… .
  Czyżby w miłości do prawdy nie chodziło o całkowite zaufanie tylko Chrystusowi, że tylko On umożliwia nam poznanie Boga? I tylko On ? I tylko dzięki wierze tylko w Chrystusa człowiek może osiągnąć zbawienie?
  Natomiast, dążenie do poznania Boga, w inny sposób niż przez Chrystusa? Przez np tylko wiarę w Trójjedynego Boga, i założenie że Przez Wiarę w Trójjedynego Boga jest możliwe osiągniecie zbawienia? przecież przeczy się z Ewangelią. Przecież Jezus nakazał żeby wierzyć tylko w Niego, Czyli w Syna!! Więc jak ten kapłan mógł mieć miłość do prawdy, skoro wyznawał teologie trynitarną… a co z Osobami które czczą Boga Ojca jako Stwórce – ale nie wierzą w Jezusa?

  Zresztą trzeba uważać na- nie które nauki teologów bo przecież Bóg nie cierpi już. Cierpienie Boga, nawet względem tego że człowiek odrzucił Go zakończyło się na Krzyżu. Jezus złożył ofiarę i już nie cierpi. Wiec odrzucam wszystkie objawienia, w których próbują mi ściemnić że Jezus cierpi fizycznie lub duchowo itp, przez człowieka. Co prawda jestem przekonany że Boga człowiek może zasmucić. tak było przed potopem albo do prowadzić do tego, ze będzie żałował że stworzył swoje stworzenie tak było- przed potopem.
  ale ściemnianie w objawieniach prywatnych że Jezus cierpi … bo np niszczą Jego Kościół jest trochę nie poważne. Ostatnio też prawie dałem się nabrać na to cierpienie Jezusa które jest nie prawda… Więc tak.. Jestem przekonany, że „Okrutny Bóg Chrześcijański” miejący litość dla Wyznawców Jezusa, tak dopuści do tego że Jezus „powykrzywia mordy tym teologom” za to że nie głosili że tylko Wiara w Chrystusa czyli tylko W Niego.. jest prawdziwą Wiarą.. tylko różne teologie typu teologia trynitarna. A musialem użyć tego słownictwa bo wkurza mnie to że wszędzie tylko Bóg Trójjedyny, Ojciec Miłosierdzia, a gdzie to o czym mówił Jezus wierzcie we Mnie….?

  • marcindePolonia mówi:

   ale ściemnianie w objawieniach prywatnych że Jezus cierpi … np przez Terese od dziąciatka Jezusa.. -> dlaczego Kościół uznaje takie objawienia prywatne typy Teresa od dzieciątka Jezus inne bzdety? typu Faustyny itd???

   • marcindePolonia mówi:

    Oczywiście wierze w Wyznanie Credo. Ale uważam że tylko kto Czci Syna tez Czci Ojca. I tylko
    przez Wiarę w Syna można czcić Ojca.
    I to Jest Najistotniejsze. Natomiast taka Nauka w której pomija się Syna, z założenia o Trójjedynym Bogu?
    czy nie powoduję tego że ludzie nie wierzą w Imię Jezusa?

    • Rzymski Katolik mówi:

     Jesteś po prostu heretykiem, jeśli nie wierzysz w Boga w Trójcy Przenajświętszej Jedynego. Takim samym jak ci, którzy odrzucają Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego ( vide oprócz Credo – Prefacja o Trójcy Przenajświętszej ).

     • Zapoznaj się z Dogmatem o Trójcy Świętej Zawartym W Credo.
      Którego aktualna wersja powstała po to aby odciąć się – na skutek herezji, które powstały w tamtym czasie i sporów. I rozwiązać wątpliwości powstałe z rożnych stanowisk osób które min wyłącznie opierały się na Piśmie Świętym, mowie o problematyce związanej z rozumieniem min Trójcy Świętej. Kościół katolicki wyklinał osoby które w tamtym czasie głosili inne teorie.I wyklinał tych twórców tych rożnych teorii z Historia Kościoła przykład: potępienie przez Kościół : Kościół rzymski obciążył klątwą anomejczyków, zwalczali ich także semiarianie, czego skutkiem było kilka wzajemnych potępień na synodach w Konstantynopolu i w Antiochii. Anomejczycy zniknęli w 394 roku. Natomiast Credo Katolickie Które Ja Uznaje -> Jest Zgodne z Pismem Świetym! I zawiera w to co wierze. I głownie ze wzgledu na Credo, nie zamierzam odstąpić od Kościoła. Czytam Pismo Święte i co zarzucisz mi że jestem bardziej protestantem? co jeszcze byłoby bardziej żenujące.
      Natomiast teologia trynitarna powstała potem i uważam że jest skutkiem(moim zdaniem negatywnym) rozwój teologi opartej na Credo.
      Nie znam się aż tak na tym -ale skoro nie znając stanowiska jak miewam Kościoła w Sprawie Credo którego – Nie zgoda doprowadziła do Rozpadu Catholicam Eclessiam – zarzucasz mi bycie heretykiem zachowujesz się jak prymityw, i nie zamierzam tracić czasu na rozmowę z Toba.
      I jak ty się podpisujesz Rzymskim-Katolikiem to jest jeszcze bardziej żałosne.

     • A po tym „Takim samym jak ci, którzy odrzucają Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego” nie powinienem Ci odpisywać. Więc nie potrzebnie odpisałem. Żałosne.

     • i tam nie miało być rozpadu Eclessiam Catolicam tylko rozłamu. Muszę poprawić żebyś zrozumiał.

 4. Kesja mówi:

  Ksiądz Władysław Gurgacz był człowiekiem wyrozumiałym i nie żywił nienawiści do tych, którzy grozili mu śmiercią za to, że publicznie głosi Chrystusa i prawdę. To jeden z wielu wycinków z życiorysu bohaterskiego kapłana, które świadczą o jego niezłomności w walce z komunistycznym systemem.

 5. marcindePolonia mówi:

  kto Czci Syna ten Czci Ojca.*

 6. Zbigniew Rozek mówi:

  Wspolczesny Kosciol tak samo jak wspolczesne panstwo kopiuja to, co robila Sanacja przed II Wojna, a wiec mamy nakrecanie III Wojny. Oby sie sprawdzila wizja o. Czeslawa Klimuszki o losach Polski.

 7. Waldemar Kodur mówi:

  Waldemar Kodur
  Podziękujmy Panu Bogu, że nasza Ojczyzna miała takich niezłomnych kapłanów.
  Niech młodzi prezbiterzy biorą przykład z ks. Gurgacza.

  z Panem Bogiem

 8. zwyczajny mówi:

  Wdzięczny jestem za to, że ksiądz pokazuje tak ważne postaci dla Polskiego Narodu, że ksiądz uczy miłości do Boga i Polski .

  Swego czasu broniłem księdza przed podłymi atakami i przeinaczaniem księdza wypowiedzi (choćby tu: http://misjakultura.blogspot.com/2016/04/w-obronie-ks-jacka-miedlara-o-mieszaniu.html), przed zarzucaniem księdzu nienawiści, podczas gdy wszystkie księdza słowa odczytywałem jako wyraz miłości do Chrystusa, Kościoła i ludzi.

  Niestety ksiądz zbłądził i mam obowiązek to księdzu w bólem serca powiedzieć. Proszę księdza o pochylenie się nad zawartymi pod poniższym linkiem argumentami, o przyznanie się do błędu i jednoczesne wyraźne przypomnienie, że nie oznacza to wycofania się z księdza poglądów nt. miłości do narodu itd:

  http://misjakultura.blogspot.com/2016/10/przeciw-gupiej-krytyce-i-obronie-ks.html

  Mam nadzieję, że pozwoli ksiądz ziarnu obumrzeć, by wydało plon obfity.
  Liczę na księdza piękną postawę

  Pamiętam w modlitwie+

 9. Maciej mówi:

  Dziękuję. Piękny tekst o wspaniałym kapłanie i człowieku.

 10. piotr bein mówi:

  Ojcze Jacku, pozwolę sobie „przetłumaczyć” :)))
  „Ścierwomedia przedstawiają Go „herszt bandy nacjonalistów i faszystów”. Żydłactfo i użyteczni durnie nawidzą Go, bo szedł z Ewangelią i dobrym słowem do drugiego ujarzmionego narodu. Mimo ryzyka seryjnych samobójców i „suspensy”, nasz Ks. Jacek Międlar nie opuści potrzebujących.”

  Niech Bóg ma prawych kapłanów w opiece…

 11. Michał Sadomski mówi:

  Taki los głoszących Ewangelię, ale Chrystus zwycięży.

 12. Kesja mówi:

  Pod Twoją obronę uciekamy się święty Boży Zbawicielu.
  Naszymi prosbami racz nie gardzić w potrzebach naszych
  ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać.
  Panie chwalebny i błogosławiony,
  O Panie nasz
  ,Orędowniku nasz,Posredniku nasz,Pocieszycielu nasz.
  z Ojcem swoim nas pojednaj
  Ojcu swojemu nas polecaj
  Ojcu swojemu nas oddawaj.

  Przepiekna prawdziwa modlitwa.

 13. Kesja mówi:

  Tak,święty spokój ponad wszystko.
  Pan Jezus przepowiedział opluwanie,bo w kościołach siedzą tchórze dbajacy tylko o swój spokój,a ze komus dzieje sie niesprawiedliwośc,to nikogo lub niewielu obchodzi.
  Nie chcą wziąć krzyża,bo to cena do zapłacenia.

 14. Rzymski Katolik mówi:

  Czekałem, czekałem … i się nie zawiodłem. Są przeprosiny !!! Errare humanum est. Ale przeprosić też trzeba umieć i w ten sposób pokazać klasę. To bardzo ważne, że Pan Jacek przeprosił.

 15. Rzymski Katolik mówi:

  Tak myślę, że Ksiądz Gurgacz podobnie jak i Żołnierze Niezłomni to byli ostatni Rycerze Pana Boga. Oni walczyli w imię Pana Boga i Wolnej Polski. A że wszędzie znajdzie się szydząca, podstępna gawiedź, więc stąd te głosy krytyków.

 16. Leszek C. mówi:

  Uważam, że ks. Gurgacz jest współczesnym kandydatem na ołtarze. Jak jednak zmusić „wyznających” święty spokój do podjęcia działań?…
  I druga sprawa, był radykałem. Dla prawdziwego chrześcijanina to nic nadzwyczajnego, jednak dla dzisiejszego chrześcijanina to coś wręcz niezrozumiałego…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Moi Drodzy! Jeżeli ktoś chciałby wspomóc finansowo moją działalność publicystyczną i patriotyczną, będę niezmiernie wdzięczny.
Za wszelkie wpłaty serdecznie dziękuję!

Jacek Międlar

PayPal:

PLN:

EUR, USD, GBP


Numery kont do wpłat bezpośrednich >> KUPUJĄC W TYM SKLEPIE WSPIERASZ MOJĄ DZIAŁALNOŚĆ